IRS DMS (iDMS)

iDMS cung cấp cho các nhà sản xuất và nhà phân phối một hệ thống để sắp xếp, quy trình hóa và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trên các kênh phân phối

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS) là gì ?

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối (hay còn gọi là phần mềm DMS – Distributors Management System) là phần mềm giúp cho các nhà sản xuất, nhà phân phối kiểm soát được kênh phân phối của doanh nghiệp. Tạo nên một luồng thông tin xuyên suốt từ Nhà sản xuất – nhà phân phối – đại lý (điểm bán). Nhờ đó, doanh nghiệp nắm được thông tin của thị trường tức thời để đưa ra các chiến lược kinh doanh và kế hoạch sản xuất phù hợp với những biến động của thị trường.

Các xu hướng đang định hình cách quản lý hệ thống phân phối

Các đối thủ cạnh tranh: Sự cạnh tranh đang thúc đẩy các nhà phân phối sáng tạo hơn trong tìm kiếm các phương án tạo ra các nguồn doanh thu mới.

Giải pháp toàn diện: Đại lý / khách hàng đang tìm đến các nhà phân phối với mong muốn được hỗ trợ và cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho các nhu cầu của từng thị trường cụ thể.

Yêu cầu cao từ các đại lý / khách hàng: Các đại lý / khách hàng đang yêu cầu sản phẩm đa dạng hơn với thời gian giao hàng ngắn hơn và nhiều lựa chọn giao hàng hơn.

Kỳ vọng của nhân viên: Đội ngũ nhân viên kinh doanh mới đang tìm kiếm một vai trò mà ở đó họ có thể gia tăng giá trị của mình, được ứng dụng các công nghệ mới để từ đó gia tăng thu nhập của mình.

Lợi ích của phần mềm quản lý hệ thống phân phối

Tăng sự kiểm soát các chương trình, chính sách giá.. đảm bảo các đại lý, khách hàng nhận được các giá trị gia tăng từ nhà sản xuất, nhà phân phối.
Kiểm soát được hiệu quả của đội ngũ kinh doanh trên thị trường, kiểm soát sự tuân thủ các quy trình kinh doanh với đội ngũ kinh doanh trải rộng ở nhiều khu vực.
Gia tăng tương tác giữa đại lý / khách hàng với nhà phân phối, nhà sản xuất. Tối ưu quy trình cung ứng giữa nhà sản xuất – nhà phân phối – đại lý / khách hàng.
Cập nhật thông tin tức thời phản ánh được kết quả phân tích kinh doanh nhanh chóng để hỗ trợ quá trình ra quyết dịnh chính sách kinh doanh hay kế hoạch sản xuất.

Tích hợp với các phần mềm ERP như SAP Business One

Việc tích hợp giữa phần mềm quản lý hệ thống phân phối IRS DMS (iDMS) và phần mềm erp như SAP Business One mang đến cho khách hàng một hệ thống nền tảng xuyên suốt. Cung cấp một bức trang toàn cảnh về hoạt động sản xuất kinh doanh từ sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.

Thông tin thêm về sản phẩm SAP Business One – tham khảo tại đây

THÔNG TIN THÊM VỀ PHẦN MỀM IRS DMS