Phát triển doanh nghiệp của bạn cùng Phần mềm ERP – SAP Business One

Một giải pháp quản trị cho toàn bộ các nghiệp vụ trong doanh nghiệp của bạn.

SAP Business One được tin dùng bởi hơn 70,000 khách hàng trên 190 nước.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Quản trị doanh nghiệp – SAP Business One

Tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chính từ tài chính kế toán đến quản lý quan hệ khách hàng (CRM), mua hàng, bán hàng, tồn kho, sản xuất được tích hợp trong một hệ thống để cung cấp cho bạn một tầm nhìn toàn cảnh về hoạt động của doanh nghiệp.

SAP Business One - ERP for SME

Quản lý phân phối – IRS DMS

Toàn bộ các hoạt động của chuỗi phân phối được quản lý và vận hành trên cùng một hệ thống. Tối ưu các hoạt động phân phối và kiểm soát tự động các chỉ số KPI, giảm giấy tờ báo cáo

Quản lý bán lẻ – POSMAN

Một nền tảng cho toàn bộ các hoạt động bán lẻ của bạn, từ quản lý hậu cần đến các nghiệp vụ bán hàng. Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP như SAP Business One.

Lợi ích cơ bản của ERP

Một hệ thống ERP được tạo thành từ một tập các phân hệ lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (“các mô-đun ERP”), các phân hệ này có thể trao đổi thông tin với nhau và chia sẻ một cơ sở dữ liệu chung. Điều này có nghĩa là bạn có thể loại bỏ thông tin dư thừa giữa các phòng ban và cung cấp cho mọi người một nguồn thông tin đúng đắn duy nhất. Hệ thống ERP có thể tự động hóa quy trình kinh doanh cốt lõi của bạn và giúp bạn kiểm soát tốt hơn, giảm rủi ro, các báo cáo theo dõi nhanh, chính xác và nhiều hơn thế nữa.

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

SAP Business One + giải pháp đặc thù từ Apzon IRS Việt Nam giúp Vũ Hoàng Minh giảm thời gian đáp ứng đơn hàng từ 8h xuống 4h, giảm hạn mức tồn kho tối thiểu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sản xuất.

Công ty cổ phần Vũ Hoàng Minh

SAP Business One hỗ trợ Vina Taiyo Spring lên kế hoạch sản xuất, kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, điều tra, truy suất nguồn gốc sản phẩm nhanh chóng, kiểm soát tồn kho chính xác hơn.

Công ty TNHH Vina-Taiyo Spring