Nhận dạng hàng hóa mờ mã vạch mất serial no qua hình ảnh

Nhận dạng hàng hóa mờ mã vạch mất serial no qua hình ảnh

NHẬN DẠNG HÀNG HÓA MỜ MÃ VẠCH MẤT SERIAL NUMBER – MỘT YÊU CẦU THỰC TẾ TỪ KHÁCH HÀNG Một khách hàng yêu cầu chức năng nhận dạng phụ tùng/linh kiện (spare parts) bị mất số serial number hoặc hàng hóa mờ mã vạch (barcode) qua hình ảnh trong phần mềm SAP Business One. Đó … Chi tiết

BP CATALOG NUMBER – Quản lý item có nhiều tên gọi  khác nhau

BP CATALOG NUMBER – Quản lý item có nhiều tên gọi khác nhau

QUẢN LÝ ITEM CÓ NHIỀU TÊN GỌI – TÌNH HUỐNG THỰC TẾ Một mặt hàng (item) có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp với nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng chúng có chất lượng tương đương nhau và có thể thay thế cho nhau. Giả sử bạn đang kinh doanh trong lĩnh … Chi tiết