page title icon SAP Business One Mobile App

SAP Business One cung cấp các ứng dụng khai thác trên nền tảng di động cho cả hai hệ điều hành Android và iOS. Riêng với phiên bản SAP Business One chạy trên SAP HANA, SAP còn cung cấp thêm các ứng dụng đặc thù SAP Business One Sales App và SAP Business One Service App

sap business one mobile app
SAP Business One Mobile App

Để download các ứng dụng SAP Business One Mobile, bạn có thể vào Apple Store tại đây và Google Play tại đây để tải và cài đặt.

Để sử dụng SAP Business One Mobile App:

Bạn cần có bản quyền sử dụng và hệ thống đã được cài đặt và cấu hình sẵn sàng cho dịch vụ di động.

Bước 1: Đảm bảo hệ thống của bạn có thể được kết nối qua phương thức JDBC

sap business one mobile app - integration

Bước 2: Đảm bảo hệ thống của bạn có thể được kết nối qua phương thức DI API

sap business one mobile app - integration 1

Bước 3: Tạo ra chứng thư số cho hệ thống

sap business one mobile app - certification

Bước 4: Thiết lập thông tin thiết bị di động trong phần mềm SAP Business One

sap business one mobile app - user settings

Bước 5: Cài đặt chứng thư số lên thiết bị di động

sap business one mobile app cert 1
sap business one mobile app cert 2
sap business one mobile app cert 3

Bước 6: Cấu hình ứng dụng SAP Business One trên thiết bị di động và sử dụng

sap business one mobile app settings
sap business one mobile app settings

TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM SAP BUSINESS ONE