page title icon Phương pháp triển khai phần mềm SAP Business One

Phương pháp luận triển khai của SAP Business One được SAP áp dụng và chuyển giao cho các đối tác là ASAP – Accelerated SAP Implementation. Mục đích của phương pháp là giúp việc triển khai SAP được thực hiện theo cách hiệu quả nhất có thể. Với mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả thời gian, con người, chất lượng và các nguồn lực khác trong quá trình triển khai dự án.

Phương pháp triển khai phần mềm SAP Business One được chia làm 5 giai đoạn

Phương pháp triển khai phần mềm SAP Business One
Phương pháp triển khai Accelerated SAP Implementation (ASAP)

Bước 1: Giai đoạn chuẩn bị

Bước này thực hiện các công việc chuẩn bị cho dự án bao gồm:

 • Thành lập đội dự án, phân định rõ vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong dự án
 • Thống nhất mục tiêu, kế hoạch của dự án
 • Chuẩn bị các tài nguyên, nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật cho dự án
 • Khởi động dự án

Bước 2: Giai đoạn phân tích, thiết kế

Bước này thực hiện khảo sát quy trình nghiệp vụ, ghi nhận yêu cầu và đề xuất giải pháp:

 • Thực hiện đào tạo sơ bộ về giải pháp đề xuất
 • Thực hiện khảo sát quy trình nghiệp vụ của từng phòng ban
 • Xây dựng tài liệu đặc tả giải pháp cụ thể đối với từng yêu cầu
 • Trình bày và xác nhận tài liệu đặc tả

Bước 3: Giai đoạn xây dựng hệ thống

Thực hiện triển khai các giải pháp đã thống nhất và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo

 • Cài đặt, cấu hình hệ thống, triển khai các giải pháp đã thống nhất
 • Xây dựng các mẫu in, báo cáo theo yêu cầu đã thống nhất
 • Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kiểm thử hệ thống, kế hoạch kiểm thử hệ thống

Bước 4: Giai đoạn chuẩn bị vận hành

Bước này thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị cho vận hành chính thức bao gồm

 • Đào tạo người sử dụng
 • Thực hiện kiểm thử phía người sử dụng (UAT – User Acceptance Test)
 • Tinh chỉnh hệ thống dựa trên kết quả kiểm thử nếu cần thiết
 • Lên kế hoạch chốt số liệu đầu kỳ sang hệ thống mới

Bước 5: Giai đoạn vận hành chính thức

 • Chốt thời điểm vận hành chính thức và khởi tạo dữ liệu và số dư đầu kỳ
 • Vận hành chính thức (go-live)
 • Hỗ trợ trong quá trình vận hành