page title icon ERP cho ngành thực phẩm, đồ uống (F&B)

Một trong những thách thức đối với ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống (F&B) hiện nay là đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của các cơ quan quản lý, cũng như các nhu cầu báo cáo cho các cơ quan quản lý chi tiết mọi việc diễn ra trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp F&B. Hàng hóa tiêu thụ nội địa phải đạt chứng nhận HACCP, hàng xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn của cá quốc gia nhập khẩu như Mỹ là Food Safety Modernization Act; Canada là Safe Food for Canadians Regulations…

NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

Thách thức đầu tiên và cơ bản là về quản lý truy suất nguồn gốc hàng hóa (tracibility)

Quản lý được các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất (bi-product, co-product)

Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm như HACCP, SFMA, SFCR..

Quản lý quá trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, các bán thành phẩm – thành phẩm trong quá trình sản xuất cũng như khả năng kiểm tra các sản phẩm tồn kho để đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thách thức trong quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và theo dõi quá trình sử dụng các nguyên vật liệu này trong sản xuất, điều này là cơ sở cho xử lý thông tin truy suất nguồn gốc thành phẩm, đặc biệt đối với các thành phẩm Organic

Thách thức trong việc quản lý các lô thành phẩm được giao cho các khách hàng trong chuỗi cung ứng, để đảm bảo các yếu tố truy suất nhanh và phản ứng kịp thời với nhu cầu thu hồi sản phẩm lỗi, hỏng.

GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

sap business one traceability
Quản lý truy suất nguồn gốc với quy trình chuẩn quốc tế từ SAP Business One

SAP Business One kết hợp với các giải pháp quản lý chuyên ngành của APZON IRS Việt Nam cho phép các công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành và đơn giản hóa quy trình thu hồi.

Quản lý mua hàng: Cho phép quản lý mua hàng theo từng hợp đồng mua, quản lý chi tiết từng lot/batch hàng nhập về theo hợp đồng. Cho phép quản lý vùng nguyên liệu và người nuôi / trồng nguyên liệu (phục vụ cho hàng organic)

Quản lý nhãn và đóng gói sản phẩm: Các nhãn sản phẩm sử dụng barcode phù hợp các tiêu chuẩn quản lý quốc tế, cho phép báo cáo truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu FEFO của quá trình xuất kho.

Quản lý bán hàng và giao nhận: Thông tin hợp đồng bán hàng chi tiết và kiểm soát quá trình giao hàng cho các hợp đồng bán chi tiết đến từng lot/batch. Đảm bảo các lot/batch có yếu tố đặc thù theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng không bị giao nhầm lẫn. Thuận tiện cho quá trình thu hồi sản phẩm lỗi

Quản lý kho: Cho phép quản lý chi tiết từng lot/batch hàng hóa trong kho, vị trí lưu trong kho. Có thể kết hợp với các thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm để lưu thông tin về quá trình bảo quản.

Quản lý sản xuất: Lập định mức vật tư (BOM), thực hiện sản xuất và cập nhật kết quả sản xuất cho thành phẩm và sản phẩm phụ (bi-product).

Quản lý chất lượng: Cập nhật thông tin đầy đủ, chi tiết về các chỉ tiêu chất lượng của các nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm của trước, trong và sau quá trình sản xuất

f&b

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hotline Hà Nội: 090 3499 166

Hotline TP Hồ Chí Minh: 093 1190 938

Hoặc email cho chúng tôi: info@irsvietnam.com