Nhận dạng hàng hóa mờ mã vạch mất serial no qua hình ảnh

NHẬN DẠNG HÀNG HÓA MỜ MÃ VẠCH MẤT SERIAL NUMBER – MỘT YÊU CẦU THỰC TẾ TỪ KHÁCH HÀNG

Một khách hàng yêu cầu chức năng nhận dạng phụ tùng/linh kiện (spare parts) bị mất số serial number hoặc hàng hóa mờ mã vạch (barcode) qua hình ảnh trong phần mềm SAP Business One.

Đó là lý do để SAP và đối tác hợp tác phát triển một dự án đổi mới để bổ sung chức năng nhận dạng hàng hóa mờ mã vạch qua hình ảnh vào phần mềm SAP

XÂY DỰNG BẢN THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG NHẬN DẠNG HÀNG HÓA MỜ MÃ VẠCH QUA HÌNH ẢNH

Một bản mẫu/bản thử nghiệm (prototype) đã được SAP phát triển. Chức năng chính của bản thử nghiệm đã được đóng gói thành một bộ mã nguồn mở. Giờ đây, bạn có thể sử dụng mã nguồn mở này cho dự án của mình và xây dựng tài sản trí tuệ của riêng bạn.

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG NHẬN DẠNG HÀNG HÓA MỜ VÃ VẠCH QUA HÌNH ẢNH

Để sử dụng bộ mã nguồn mở về chức năng nhận dạng hàng hóa mờ mã vạch qua hình ảnh “spare part recognition sample code” người dùng cần làm 03 bước:

  1. Đồng bộ toàn bộ dữ liệu item từ SAP Business One hoặc SAP Business ByDesign vào một nền tảng công nghệ của SAP “SAP Business Technology Platform”
  2. Sử dụng Tensorflow (thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho máy học) để trích xuất vectơ đặc trưng (Feature Vector tập hợp con của dữ liệu được sử dụng để giải quyết vấn đề) hình ảnh sản phẩm (item).
  3. Lấy và tải lên hình ảnh sản phẩm và tìm ra một item tương tự dựa trên một pretrained base model cung cấp bởi bộ dữ liệu ImageNet để đối chiếu và lấy ra item liên quan (cùng với các dữ liệu khác như số lượng và giá cả)

Giải thích thuật ngữ

  • Pretrained base model: Mô hình đã được huấn luyện trước đó với một bộ dữ liệu lớn hoặc với các phương pháp tối tân giúp giảm công sức huấn luyện mô hình từ đầu. Mô hình sau đó có thể được huấn luyện thêm để phù hợp với bộ dữ liệu thực tế hoặc sử dụng trực tiếp trong bài toán học máy.

VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG HÀNG HÓA MỜ VÃ VẠCH

Hãy xem video để biết được cách tải bộ mã nhận dạng hình ảnh item được cấu hình cho hệ thống SAP Business One backend.

Bạn thấy hứng thú với những đổi mới của SAP và muốn một công nghệ thông minh như máy học, IoT, Blockchain….Liên hệ ngay với các đối tác địa phương SAP Business One của bạn như APZON IRS Việt Nam

Màn hình chụp cho bản thử nghiệm “Prototype”

Item Picture Recognition prototype

Nguồn: SAP