BP CATALOG NUMBER – Quản lý item có nhiều tên gọi khác nhau

QUẢN LÝ ITEM CÓ NHIỀU TÊN GỌI – TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Một mặt hàng (item) có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp với nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng chúng có chất lượng tương đương nhau và có thể thay thế cho nhau.

Giả sử bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực ô tô. Cùng là BUGI nhưng để phân biệt bạn gọi theo tên nhà sản xuất ví dụ như BUGI HONDA, BUGI DENSO (OEM), BUGI BOSCH (OEM). Như bạn biết, một chiếc ô tô được cấu tạo bởi khoảng 30.000 chi tiết (linh kiện/phụ tùng), nếu mỗi linh kiện/phụ tùng này bạn nhập từ 10 nhà sản xuất khác nhau thì doanh nghiệp của bạn cần quản lý 30.000 x 10 = 300.000 vật tư.

Số lượng vật tư này quá nhiều. Và liệu có cần thiết để đánh mã vật tư theo từng nhà cung cấp. Bạn không muốn quản lý quá nhiều mã như vậy. Bạn chỉ muốn quản lý một mã hàng (item code) duy nhất dù nó được nhập từ bao nhiêu nhà cung cấp và bán cho bao nhiêu khách hàng.

Chức năng BP CATALOG NUMBER SAP Business One

Phần mềm SAP Business One hỗ trợ khai báo thông tin một mặt hàng (item) được nhập từ nhiều nhà cung cấp (vendors) hoặc bán cho nhiều khách hàng (customers). Điều này giúp doanh nghiệp của bạn quản lý tồn kho hiệu quả với chỉ một mã hàng duy nhất (item) cho nhiều hàng hóa có tính chất tương tự nhau.

Chức năng này trong hệ thống có tên là “BP Catalog Number”

  • Business Partner Catalog Numbers gắn với một mặt hàng (item) cụ thể hoặc
  • BP Catalog Number gắn với một Business Partner (Nhà cung cấp/Khách hàng) xác định.

Xem hình bên dưới để dễ hình dung hơn.

Người dùng có thể định nghĩa BP Catalog Number cho nhiều hàng hóa theo từng nhà cung cấp hoặc khách hàng và lựa chọn hộp kiểm (check box) nếu muốn in thông tin BP Catalog Number trên các bản cứng.

Người sử dụng cũng có thể thiết lập nhiều BP Catalog Number cho từng item với nhiều nhà cung cấp hoặc khách hàng khác nhau.

Từ màn hình thiết lập “Form Settings window”, người dùng óc thể lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn “Print BP Catalog Number”:

The BP catalog number không phải là mã duy nhất bạn gán cho từng mặt hàng (item). Bạn có thể thay đổi chúng bất cứ khi nào.

Nếu bạn muốn thay đổi hàng loạt, bạn có thể sử dụng chức năng ” “Global Update to BP Catalog Number”.

Chức năng này cho phép bạn thay đổi, cập nhật the BP catalog number theo các dải mã nhà cung cấp/khách hàng/item khác nhau.