Phần mềm quản lý cho ngành dược phẩm

Hiện nay, công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò then chốt không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành dược.

Mặt khác với tính chất đặc thù của ngành dược phẩm, các doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định và tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới, bộ y tế Việt Nam đưa ra như: tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice – Thực hành sản xuất thuốc tốt), GPP (Good Pharmacy Practice Thực hành quản lý thuốc tốt), GSP (Good Storage Practice – Thực hành bảo quản thuốc tốt) , GLP (Good Laboratory Practice Thực hành an toàn chất lượng phòng thí nghiệm) GDP (Good Distribution Practices – Thực hành tốt phân phối thuốc)

Tiêu chuẩn ngành dược GMP-GLP-GSP-GDP-GPP

Do vậy, để đáp ứng với những quy định cũng như cải cách y tế, đồng thời để đưa doanh nghiệp phát triển trong thời đại 4.0, chủ doanh nghiệp cần thay đổi mang tính chiến lược hướng tới đầu tư nghiên cứu áp dụng những ứng dụng công nghệ nhằm chuẩn hóa quy trình quản trị tối ưu chi phí vận hành…đảm bảo tính cạnh tranh cũng như chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm ERP ngành dược, hoặc đang sử dụng những ứng dụng chưa phù hợp với đặc thù ngành dẫn đến:

Thách thức trong quản lý và điều hành doanh nghiệp dược

 • Dữ liệu không thống nhất, các phòng ban vẫn đang vận hành độc lập;
 • Khó khăn trong quản lý cung ứng vật tư cho sản xuất;
 • Khó khăn trong kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào cho sản xuất;
 • Kiểm soát thông tin trong quá trình sản xuất liên quan đến lô sản xuất, lô nguyên vật liệu, các hồ sơ QA/QC.. để đáp ứng GMP rất khó khăn và thiếu chính xác;
 • Tính toán giá thành sản phẩm, đặc biệt là giá thành theo công đoạn không thực hiện được chính xác;
 • Khó khăn trong vấn đề truy suất nguồn gốc sản phẩm;
 • Kiểm soát hàng tồn kho không hiệu quả;
 • Chưa tối ưu được quy trình và chi phí sản xuất;
 • Chưa làm tốt được công tác quản lý đội ngũ kinh doanh để tăng doanh thu.

Lợi ích phần mềm ERP cho ngành dược phẩm:

 • Giúp cho doanh nghiệp theo dõi kế hoạch mua hàng, bán hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ mua nguyên vật liệu đầu vào, sản xuất cho đến khâu đóng gói, vận chuyển đến nhà phân phối.
 • Giải pháp giúp quản trị vật tư nguyên vật liệu mua vào, lấy mẫu kiểm tra hoặc kiểm tra theo giấy chứng nhận phân tích (COA – Certificate Of Analysis) của nhà sản xuất đến kiểm mẫu định kỳ.
 • Giúp quản trị lập kế hoạch dài hạn chi tiết theo tháng, tuần, ngày, ca kíp sản xuất.
 • Hệ thống ERP Apzon triển khai còn hỗ trợ cho phép theo dõi tất cả các thành phần thông qua chuỗi cung ứng, từ mua sắm đến bán hàng.
 • Quản lý hàng hóa theo số lô của sản phẩm, hạn sử dụng và theo vị trí lưu kho.
 • Quản lý chặt chẽ thông tin sản phẩm như: loại thuốc, thành phần, số đăng ký lưu hành, hạn lưu hành.
 • Quản lý mã thuốc và vật tư tiêu hao theo lô/date, mã vạch.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm bằng cách cho phép người phản ứng nhanh hơn với các vấn đề, các giới hạn kiểm soát quá trình có thể được thắt chặt, điều này cho phép sản xuất các thành phần thuốc hoặc các sản phẩm nhất quán hơn.
 • Hỗ trợ xem các báo cáo phân tích doanh thu nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.
 • Quản lý công nợ, kế hoạch tài chính, kế toán nội bộ, TSCĐ giá thành, báo cáo tài chính, kế toán thuế.
 • Báo cáo quản trị mua hàng, báo cáo quản trị kho, báo cáo quản trị tài chính – kế toán…

Giải pháp ERP có thể tích hợp với phần mềm quản lý nhà phân phối (DMS) của ngành dược phẩm.

Ngoài phần mềm ERP ngành dược, nếu khách hàng muốn quản lý hệ thống nhà phân phối thì Phần mềm quản lý hệ thống nhà phân phối iDMS do chúng tôi phát triển tích hợp với ERP SAP Business One luôn sẵn sàng.

Hệ sinh thái sản phẩm đầy đủ của APZON giúp doanh nghiệp ngành dược quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý hệ thống nhà phân phối để đảm bảo sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cuối.

Để biết thêm chi tiết những lợi ích phần mềm ERP ngành dược vui lòng liên hệ Công ty APZON IRS Việt Nam để đội ngũ tư vấn chúng tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc và triển khai phần mềm theo nhu cầu doanh nghiệp của bạn.